โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพของเด็กพิการ ผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานอาชีพของเด็กพิการ ผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ซึ่งเป็นงานอาชีพของเด็กพิการ ผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง  ราคาดอกละ 19 บาท  ผู้ที่มีความสนใจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.054-228574  หรือ www.http://eee.speciallampang.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา