โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา S Rajaratnan Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา S Rajaratnan Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                งานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา S Rajaratnan Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship เพื่อเข้าร่วมโครงการการโต้วาทีในหัวข้อ “Bridging Heats, Building Ties” ณ Singapore Polytechnice ประเทศสิงคโปร์  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม  2559 โดยจะมอบทุนให้กับนักศึกษา 2 ราย  ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ารถรับส่งสนามบินและค่าอาหาร    เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร/สำเนา Passport/ผลคะแนน TOEIC อย่างน้อย 500 คะแนนขึ้นไป   ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารมายังงานวิเทศสัมพันธ์  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม  2559  หรือโทรสอบถาม โทร.05-921444 ต่อ 1001


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา