โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility ปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility ปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 – 16.30. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในการค้นหาโจทย์สำหรับการแก้ไขปัญหาภายในสถานประกอบ และจัดทำเป็นข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ปี 2563 โดยผู้ช่วยอธิการบดี  นายสุเทพ ทองมา   กิจกรรมดังกล่าว    วิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข้อเสนอ Pre-Talent Mobility ปี 2563  อ.ดร.อรทัย บุญทะวงศ์   และ ผศ.พงศกร สุรินทร์

ภาพ/ข่าว : ผศ.พงศกร สุรินทร์
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา