โลโก้เว็บไซต์ ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาตำแหน่งคนงานสังกัดสาขาสัตวศาสตร์และประมงคณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรือนสุกรขุนระบบปิด ค่าจ้างเดือนละ  9,500 บาท ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างจ้างเหมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา