โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผักและสมุนไพรอบแห้ง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผักและสมุนไพรอบแห้ง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 543 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผัก และสมุนไพร อบแห้ง และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อบแห้ง ให้แก่ พนักงาน บริษัท วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริษัท วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จำกัด  273/3 ถ.จามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสู่คนในชุมชน เพื่อพัฒนาและต่อยอดสร้างรายได้ต่อไป
          ข่าว/ภาพ  : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา