โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 พฤษภาคม 2563 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 294 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

  1. หัวหน้าสาขาการบัญชี 
  2. หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ
  3. หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ 

รับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม
>> ประกาศคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง
>> ข้อมูลประกอบการดำเนินการสรรหาตำแหน่งหัวหน้าสาขา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
>> ดาวน์โหลดใบสมัครและใบเสนอหัวหน้าสาขา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา