โลโก้เว็บไซต์ หมวดศึกษาทั่วไป  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หมวดศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม หม่าล่า เพื่อการค้า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หมวดศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม “หม่าล่า เพื่อการค้า” ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า รหัสวิชา BOAEC147 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาภาษาตลอดจนวัฒนธรรมอาหารจีน บูรณาการร่วมกับเนื้อหาที่จัดสอนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า อีกทั้งเป็นแนวทางแก่นักศึกษาในการประยุกต์ใช้ภาษาตลอดจนสามารถประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต โดยมีอาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ต่อศักดิ์ โกษาวัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมนี้
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์ภาณุเดช จริยฐิตินันท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา