โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมบริจาคโลหิต  “เติมใจให้เลือดเต็ม” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมบริจาคโลหิต “เติมใจให้เลือดเต็ม”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        4 มีนาคม 2563 อาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ และอาจารย์กรณิศ  เปี้ยอุดร อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาสาขาการตลาด และสาขาการจัดการ ร่วมบริจาคโลหิต  ในกิจกรรม CP Blood Donation Day “เติมใจให้เลือดเต็ม” “โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต” ปี 2563  ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
       การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 443 ราย ได้โลหิตจำนวน 163,200 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ 39 ราย โดยเป็นกิจกรรมที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และบริษัทห้างร้านต่างๆ
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ /ที่มาของข่าว : อ.กรณิศ  เปี้ยอุดร / คุณสุภาพ  ณ น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา