โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนครุภํณฑ์ฝึกทักษะการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวนครุภํณฑ์ฝึกทักษะการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะเกษตรแม่นยำสูง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา