โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short  Film) ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น  (Short  Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี...ที่รัก”  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ   และความตะหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครุผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์สั้น   นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 เมษายน 2563 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th   เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ครูดี 360 องศา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา