โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา"

วันนี้ (27 ก.พ.63) ที่ห้องประชุม 1 อาคาร อำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดสัมมนา "แนวทางการเยียวยาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 8 และความมั่นคงทางวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา" โดยได้รับเกียรติจากวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.), ผู้ช่วยศาตราจารย์ จิตเจริญ ศรขวัญ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.), ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ชขอท.) และนายสัตวแพทย์ สถิตย์ อรุณแสง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ทั้งนี้การจัดสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนนุน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง มทร.ล้านนา 6 เขตพื้นที่

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา