โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 319 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ.63

วันนี้ (27 ก.พ.63) ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation เพื่อพัฒนาทักษะการรับกลิ่นรสและการคัพปิ้งกาแฟแบบมืออาชีพ ตามมาตรฐานของสมาคมกาแฟพิเศษ (SCA) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ Q Arabica Groder อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร มีผู้สนใจทั่วไปเข้าอบรม จำนวน 20 คน อาทิ ผู้ประกอบการร้านกาแฟ, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจกาแฟ, เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ, บาริสต้า เป็นต้น

สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Intensive coffee sensory evaluation จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้อบรมได้รับความรู้และทักษะการใช้การทดสอบชิมตามมาตรฐานสากล โดยมีเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การรับรสชาติ การรับกลิ่น การทดสอบชิม และการประเมินคุณภาพกาแฟ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา