โลโก้เว็บไซต์ Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Grand Opening Brave หนึ่งในชุดซีรีย์ของการวิจัยกาแฟ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดงาน Grand Opening Brave หนึ่งในชุดซีรีย์ของการวิจัยกาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24 กุมภาพันธ์  2563  ที่ Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง จัดงาน Grand Opening Brave หนึ่งในชุดซีรีย์ของกาแฟนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิตไวน์ (Wine-inspired Coffee Collection) โดยมี ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน และเปิดบาร์ดริพ พร้อมแขก VIP  รศ.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมนวัตกรรมฯ ผลงานของ Arabica research team
          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ  กล่าวว่า Brave เป็นหนึ่งในชุดซีรีย์ของกาแฟนวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการผลิตไวน์ (Wine-inspired Coffee Collection)  ปกติแล้วเราจะคุ้นเคยการพรรณนากลิ่น รสชาติของกาแฟ (Taste notes) โดยนักชิมกาแฟ แล้วเขียนลงบนฉลากเป็นคำๆ ซึ่งความสามารถของมนุษย์เรามีค่อนข้างจำกัด หากลิ่นที่ตรวจพบได้ไม่กี่กลิ่น แท้จริงแล้ว มีกลิ่นอีกมากมายซับซ้อนเรียงรายให้ค้นหาและสัมผัสได้ตลอดเวลาที่เราดื่ม จะได้อรรถรสกลิ่นรสมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นกับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของแต่ละบุคคลมาถึงศตวรรษนี้ เราสามารถยืนยันชนิดกลิ่น (Aroma, odour) เพิ่มเติมได้มากขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยเครื่อง GCO (Gas Chromatography-Olfactory - แก๊สโครมาโตรกราฟีต่อเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์รับกลิ่น) โดย GCO จะช่วยสกัดและแยกทุกกลิ่นที่มีในกาแฟให้ออกมาเป็นกลิ่นบริสุทธิ์ แล้วใช้ผู้ชำนาญการตรวจสอบและยืนยันกลิ่นนี้อีกครั้ง
         จากการทดสอบ GCO ยืนยันว่า BRAVE มีกลิ่น 5 กลุ่ม คือ กลิ่นดอกไม้ กลิ่นผลไม้ กลิ่นผัก กลิ่นธัญพืช กลิ่นถั่ว กลิ่นหวาน รวม 25 ชนิด กลิ่นมีความเข้มระดับปานกลางถึงมาก ส่งกลิ่นหอมหวานเย้ายวนออกมาตลอดเวลา พร้อมทั้งสร้างสรรค์ออกมาเป็น Aroma Wheel เพื่อถ่ายทอดลงบนฉลาก ให้ผู้ชิมได้ใช้เป็นไกด์ลิ้มลอง สนุกสนานเพลิดเพลินกับอรรถรสของ “Brave” หัวหน้าโครงการฯ กล่าวในตอนท้าย
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ สุยะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา