โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงานเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงานเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 777 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าศึกษาดูงานเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมคณาจารย์ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในการเข้าศึกษาดูงานตามโครงการการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองปานวิทยาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน 


ทั้งนี้ภายหลังพิธีกล่าวต้อนรับ หัวหน้าประจำหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้กล่าวแนะนำหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ, หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และ ปวส.ช่างยนต์ โดยแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆ กลุ่มละ 20 นาที 


สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 2 ระหว่างวันที่ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ได้แก่ หลักสูตรช่างยนต์ หลักสูตรช่างไฟฟ้า, ระดับระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ-วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา โทร 054-342547-8 ต่อ 211 หรือ www.lpc.rmutl.ac.th/engineer หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://entrance.rmutl.ac.th


ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา