โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยบุคลิกดี เสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา 7 สถาบันอุดมศึกษาลำปาง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประกวดหนุ่มหล่อสาวสวยบุคลิกดี เสริมสร้างความสัมพันธ์นักศึกษา 7 สถาบันอุดมศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 966 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมประกวดดาว เดือน ดาวเทียมและเดือนเทียม ในการแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20 “ราชภัฎลำปางเกมส์” สายสัมพันธ์แห่งกีฬา  สายสัญญาแห่งประเพณี  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 7 สถาบันในจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
          สำหรับผลการแข่งขันประกอบด้วย ภัทรานิษฐ์ ทวีรัชต์อานนท์ นักศึกษาสาขาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศดาวเทียมสถาบันอุดมศึกษาลำปาง และได้รับรางวัล best costume  ทวินวิกา ทรายแดง นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทเดือนเทียม  อโรชา พานี นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ  ได้รับรางวัล best costume  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประเภทดาว และกัมพล โพธิ์ศรี นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 ประเภทเดือนสถาบันอุดมศึกษาลำปาง
          ข่าว  : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : อรนภา  วงคำตุ้ย / งานกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ครั้งที่ 20
          ที่มาของข่าว : ณัฐปัตย์  เกตุดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา