โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับผู้บริหารกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสหารือแนวทางการจัดโครงการจากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้บริหารกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสหารือแนวทางการจัดโครงการจากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร. วันไชย  คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคุณพร้อมพงษ์  วงศ์มณีนิล  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 1 เชียงใหม่ พร้อมทีมงาน  ในโอกาสหารือแนวทางการจัดโครงการจากเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารพื้นที่ลำปาง
          การเข้าหารือดังกล่าวเพื่อปรึกษาแนวทางด้านการจัดทำโครงการจากเงินกองทุนโรงไฟฟ้าแม่เมาะแก่เกษตรกรในพื้น อ.แม่เมาะ ให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอแนวคิดในด้านของการจัดโครงการให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง และควรเป็นโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดสิ่งที่ชุมชนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
          ข่าว / ภาพ  : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา