โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 62 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 62 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ( อ.พ.ร.สัมพันธ์)  ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง
         สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัมพันธ์)  เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 สถาบัน โดยแบ่งออกเป็น 8 ทีม ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยเนชั่น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี และทีม  อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ) อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม) เจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปี 2562   โดยในปีนี้มีสำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรก
         การจัดการแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ ประจำปี 2562 จัดการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอลทีมชาย 7 คน แชร์บอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส ชู๊ตบาสผู้บริหาร ปาเป้าและกีฬามหาสนุก อีกทั้งมีการจัดแข่งขันประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง ทั้งนี้ทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันปาเป้า และรางวัลรองชนะเลิศชู๊ตบาสผู้บริหาร สำหรับการแข่งขันประจำปี 2563  มี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง  เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน

         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว :พัธจันทร์  ตามเดช /  อภิรดี เลี้ยงประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา