โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะ ICT ม.พะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะ ICT ม.พะเยา ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          7 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้อนรับสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการดำเนินกิจกรรมและการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
          นายจีระศักดิ์  ทองสีลา สโมสรนักศึกษา กล่าวว่าการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนักศึกษา อาทิ การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ในการทำกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกัน  ทั้งนี้ในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทีมงานสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้นำชมบรรยายกาศโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ แบบฟาร์มทัวร์และนำเสนอแผนงาน กระบวนการขั้นตอน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง /ฝ่ายกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา