โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รหัส 59,60  และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน รหัส 61,62 ทุกคน เข้ารับการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนผ่านทาง QR Code ตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทร 054-342547 ต่อ 134  หรือ นางสาวอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 ตรวจสอบรายชื่อห้องสอบและรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

          QR CODE สำหรับลงทะเบียนสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
          ตรวจสอบรายชื่อ / ตารางสอบ / ห้องสอบ
          แผนกิจกรรมการสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา