โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และวันครูแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่และวันครูแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          16 มกราคม 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563  ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (CB) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ชาวพุทธ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นศักราชใหม่
          ที่มาของข่าว / ภาพ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
          ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา