โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 55 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ด้วยความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไชยสถาน อำเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยา และ มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการส่งเสริมลดเกลือ ลดโรค และได้มอบให้อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ลดเค็ม ลดเกลือ ลดโรคไต วันหนึ่งไม่ควรกินเกลือ เกิน 1 ช้อนชา มีโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับน้ำปลาประมาณ 5 ช้อนชา (เครื่องปรุงรสต่างๆ ไม่ควรเกินวันละ 5 กรัม) รสเปรี้ยวจากมะนาว รสเผ็ดจากพริก ใช้สมุนไพรเพื่อแต่งรสและกลิ่น ก็จะลดรสชาติเค็มลง และอาหารอร่อยได้ ให้แก่กลุ่ม อสม.ตำบลบ้านไชยสถาน  และผู้สนใจ ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2563จำนวนประมาณ 30 คน ณ สาธารณสุข อ.เชียงม่วน จ.พะเยา บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำอาหารลดเกลือ ลดเค็ม ลดโรค และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างสุขภาพให้ดีกับชุมชนต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา