โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 มกราคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา