โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมพนักงานสายสนับสนุน ทบทวนบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมพนักงานสายสนับสนุน ทบทวนบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมพนักงานสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานแต่ละภาคส่วน ทบทวนบริบทการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานอย่างมีความสุข โดยมีบุคลากรร่วมประชุม 48 คน

ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา