โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA เสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA (Faculty of Business Administration  and  Liberal Arts)  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์ นักศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการทำงานร่วมกัน  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการจัดกิจกรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานของนักศึกษาภายในคณะ ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมทำให้นักศึกษาได้ประสบการณ์และได้ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในภาคทฤษฎีมาบูรณาการในการทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
          ด้านนางสาวปานฤทัย  ตื้อเครือ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ BALA ประจำปี 2562 มีกิจกรรมการเรียนรู้นิทรรศการเชิงสาธิตประจำหลักสูตรต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย หลักทฤษฎีการเรียนหลักสูตรการจัดการ กิจกรรม คำศัพท์การจัดการธุรกิจ กิจกรรม จับคู่ลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี โดยหลักสูตรการจัดการธุรกิจ  การตอบคำถามการตลาดมหาสนุก สื่อภาพผลิตภัณฑ์ โดยหลักสูตรการตลาด กิจกรรมการแนะนำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจและกิจกรรมตอบคำถาม kahoot โดยหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมการแนะนำความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี  การแสดงผลงานของนักศึกษา กิจกรรมประดิษฐ์ชิ้นงาน การคำนวณต้นทุน และกิจกรรม Application พาเพลิน  โดยหลักสูตรการบัญชี  กิจกรรม WH-Question , ลูกเต๋า A E I O U โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  กิจกรรมการแนะนำหลักสูตรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการสอนพับผ้าเช็ดตัว กิจกรรมรถเที่ยวชม มทร.ล้านนา ลำปาง โดยหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  และกิจกรรมประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิก การแข่งขันเกมส์ ROV   และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ซึ่งมีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา