โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BALA | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BALA

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ BALA ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมเรียนรู้ประจำหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ การแข่งขันเต้นแอโรบิค  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง  การแข่งขัน ROV  ร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5434 2547-8 ต่อ 161 รายละเอียดคลิก
       กำหนดการ
       โปสเตอร์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา