โลโก้เว็บไซต์ บริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน  15 อัตรา   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด รับสมัครพนักงาน  15 อัตรา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพัฒนาบุคลากร / สาขาบริหาร / สาขาการบัญชี/สาขาช่างไฟฟ้า / สาขาช่างยนต์ / ช่างอิเล็กทรอนิกส์  / ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 สอบถามโทร 02-8348983  รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับ คลิก   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา