โลโก้เว็บไซต์ หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดอบรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พย.ถึง 1 ธ.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดอบรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พย.ถึง 1 ธ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หอการค้าจังหวัดลำปาง จัดอบรมนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พย.ถึง 1 ธ.ค.62

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) ที่ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) หอการค้าจังหวัดลำปางจัดอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะผู้บริหารสำคัญจากรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการระดับบริหารหอการค้าทุกจังหวัด นักธุรกิจใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดและผู้ติดตาม ผู้แทนจากส่วนราชการ และสื่อมวลจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 3,000 คน เพื่อระดมความคิดแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศร่วมกัน

ทั้งนี้ ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดลำปาง ได้แก่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 150 คน จะทำหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานสัมมนาฯ รวมทั้งข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง และคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยปฏบัติงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา