โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          แผนงานโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรม (ย่อย) ตามโครงการ 3 แผนงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย
แผน 2 การยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
แผน 3 พัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารแบบบูรณาการสหสาขาวิชา
แผน 4 การสร้างต้นแบบบริษัทจำลองเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ด้านการเกษตรอาหาร
          โดยสามารถส่งแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9) มายังสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรืออีเมลล์ lafinproject@gmail.com ภายในวันที่ 2 ธันวาคม  2562 และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-8277011 หรือสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 053-921444 ต่อ 1506 รายละเอียดดังแนบ
          รายละเอียดโครงการ
          แบบฟอร์มการเขียนโครงการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา