โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤศจิกายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 649 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำนักศึกษาทัศนศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาตามหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เส้นทางภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ  พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ   หมู่เกาะแสมสาร  จังหวัดชลบุรี  และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

สำหรับโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน ประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ตลอดจนรองรับการขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ภายหลังสำเร็จการศึกษา

แหล่งข่าว : หลักสูตรท่องเที่ยวฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา