โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 194 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันโต้ววาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.mua.go.th/แวดวงอุดมศึกษา/การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมุษยชน ประจำปี 2559 หรือ www.nhrc.or.th และ www.mfa.go.th/asean หรือโทร.02-1413930


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา