โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 เพื่อให้สถานศึกษาให้ความรู้และเสริมสร้างหรือปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยส่งโครงการเข้าประกวด ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โล่เชิดชูเกียรติของคระกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร3.02-2823161 ต่อ 107, 502, 607 หรือ http://www.nacc.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา