โลโก้เว็บไซต์ บริษัทอิงลิช ออนไลน์จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ขอเชิญร่วมสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 11  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัทอิงลิช ออนไลน์จำกัด (สำนักงานใหญ่) ขอเชิญร่วมสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัทอิงลิช ออนไลน์จำกัด (สำนักงานใหญ่)  ขอเชิญร่วมสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ค่าสมัครสอบ 200 บาท/คน สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2563  รายละเอียดการสอบและการสมัครคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา