โลโก้เว็บไซต์ โรงพยาบาลลำปาง ขอเชิญร่วมวิ่ง “ฮอมบุญ&ฮอมเฮลท์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงพยาบาลลำปาง ขอเชิญร่วมวิ่ง “ฮอมบุญ&ฮอมเฮลท์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โรงพยาบาลลำปาง ขอเชิญร่วมวิ่ง  “ฮอมบุญ&ฮอมเฮลท์” ในวันที่ 26 มกราคม 2563 ประเภทการสมัคร ระยะทาง 4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 450 บาท VIP ระยะทาง 4 หรือ 10.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา