โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานทุกตำแหน่งในงาน “วันแห่งโอกาสดี @CP All” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานทุกตำแหน่งในงาน “วันแห่งโอกาสดี @CP All”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรม “วันแห่งโอกาสดี @CP All” วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครงานทุกตำแหน่ง สอบถามโทร 02-0719941 ถึง 9942 , 091-0047583 รายละเอียดคลิก 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา