โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แจ้งบริการของศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง ประกอบด้วย การตรวจเลือดตามคำสั่งแพทย์  การตรวจสุขภาพประจำปี  การเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง นวดแผนไทย และการรักษาทางกายภาพบำบัด โดยค่าบริการสามารถเบิกได้ตามสิทธิข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยศูนย์บริการ ตั้งอยู่บริเวณตลาดราชวงศ์  อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-223177


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา