โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562  เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ รายละเอียดคลิก https://www.facebook.com/doelampang/ รายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 054-265049


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา