โลโก้เว็บไซต์ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องกล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องกล จำนวน 1 ตำแหน่ง  สอบถามและสมัครได้ที่ แผนกบุคคลธุรการ บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 โทรศัพท์ 053-844960-4 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดการประกาศรับสมัครคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา