โลโก้เว็บไซต์ การประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม  2559  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.culture.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือโทร.02-2470013 ต่อ 1414 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา