โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มผู้สูงอายุ ต.ขัวแคร่ อ.เมือง จ.เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มผู้สูงอายุ ต.ขัวแคร่ อ.เมือง จ.เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ตุลาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 ต.ขัวแคร่ อ.เมือง จ.เชียงราย และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแป้งกล้วย ขนมจีบ ซาลาเปา และโยเกิร์ตถั่วเหลือง และ ให้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ 1 ต.ขัวแคร่ อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวน 20 คน นำไปประกอบอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปผลิตผลเกษตร ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2562 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำแป้งกล้วย ขนมจีบ ซาลาเปา และโยเกิร์ตถั่วเหลือง และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อสร้างอาชีพเสริมต่อไป... 

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา