โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ห้องเรียนในไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีปิดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ห้องเรียนในไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 ตุลาคม 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีปิดโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักศึกษาโครงการ BRIC ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอนระหว่างประเทศ International Class Program : BRIC Program 2019  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา  โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาในโครงการฯ 

          สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอนระหว่างประเทศ International Class Program : BRIC Program 2019  เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอินโดนีเซียกับนักศึกษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562  และห้องเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562  โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 64 คน  ประกอบด้วยสาขา / คณะสัตวศาสตร์  พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งภายหลังจากการการปิดโครงการนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวิจยา จะทำการฝึกประสบการณ์งานฟาร์มในประเทศไทยเป็นเวลา 1 เดือน ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ มทร.ล้านนา ขณะที่คณะพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (น่าน พิษณุโลก ลำปาง ) จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา