โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรม โครงการ “เกษียณสร้างสุข” ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น  คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์  อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/naccmu หรือโทรศัพท์หมายเลข (053) 936074 , 949151 ,081-9925828 โทรสาร (053) 212629    Email : nsccmunews@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา