โลโก้เว็บไซต์ โครงการ HUB Learning Center การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการ HUB Learning Center การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ขอเชิญผู้สนใจเรียนรู้การเรียนแบบออนไลน์ เข้าร่วมโครงการ  HUB Learning Center กับ Extension School มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีการ  เรียนรู้ระยะสั้น และการเรียนในระดับปริญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-3925952 , 02-6796450 หรือสอบถามผ่านอีเมลล์ warunratpim@gmail.com  รายละเอียดโครงการคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา