โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง จัดโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางและศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดลำปาง  จัดอบรมบรรยายโครงการขยายผลจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์​กับประเทศไทย" และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) จากวิทยากรจิตอาสา 904
         สำหรับโครงการ​จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตร​ประจำ" "เป็น​เบ้า​ เป็น​แม่พิมพ์​" สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้า​ฯ ให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสาขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมจิตอาสาต้นแบบที่จะนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อทั้งในหน่วยงาน​และประชาชน ตลอดจนให้โครงการ​จิต​อาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้และมีผู้นำในการดำเนินงาน เพื่อให้​โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประเทศชาติและความเป็นอยู่ของประชาชน และปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา