โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          27 กันยายน 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต เชิดชูผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยผูกพัน” ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
          สำหรับการจัดงานดังกล่าวพิธีสืบชะตาตามแบบประเพณีล้านนาให้กับผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล การกล่าวแสดงมุฑิตาจิตและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ศิษย์เก่า อาจารย์และบุคลากรอาวุโสร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการที่บรรลุเป้าหมายของการรับราชการประจำปี 2562 ประกอบด้วย ผศ.วันชาติ สุวัตถี  ผู้ช่วยอธิการบดี อดีต ผอ.กองบริหารทรัพยากรลำปาง  รศ.กุลชลี วงษ์ไทย อาจารย์สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  คุณเสาวณีย์ ภู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการรักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารทรัพยากร  คุณอรรถพร อินถาสาน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา คุณประภาส คำอินต๊ะ ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร  คุณหล้า แสวงงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเล็ก  ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร  คุณจรัญ เอกรัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร   และคุณวิสิทธิ์ ใจคำเครือ พนักงานรักษาความปลอดภัย  ฝ่ายบริการ กองบริหารทรัพยากร
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา