โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปีจบ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปีจบ 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน แก่นักศึกษาชั้นปีจบ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง ส.1 อาคารสาขาสัตวศาสตร์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง  เป็นประธานในพิธีเปิด

          การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ  พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจากพี่สู่น้อง และบรรยายเรื่องคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถานประกอบการต้องการ  อาจารย์พงษ์เทพ  ไพบูลย์หวังเจริญ เป็นวิทยากรเรื่องการเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียน Resume  และอาจารย์นิตยา  เอกบาง เป็นวิทยากรอบรมเรื่องขั้นตอนการเตรียมสัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน โดยมีนักศึกษาชั้นปีจบเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนมาก

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : พจมาศ  คำปันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา