โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยเท้าพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกของ นักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการช่วยฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและทรัพยากรให้การบริหารจัดการพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 202 คน

ภาพ: สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ข่าว: นายวงศกรณ์ พานประทีป
ขอบคุณภาพ/ข่าว จากเพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา