โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กันยายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.พวงทอง วังราษฏร์ และ อาจารย์สิงหา คำมูลตา ตัวแทนคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตฮิวมัสบ้านนาสัก ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 22 คน นักศึกษาสาขาการบัญชี 6 คน ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก


ภาพ/ข่าว: ดร.พวงทอง วังราษฏร์
ขอบคุณภาพ/ข่าว จากเพจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา