โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program 

วันนี้ (26 ส.ค.62) ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ การบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program และกล่าวต้อนรับ Assist.Prof.Wenny Bekti Sunarharum, STP.,MFoodSt.,Ph.D จาก University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย ที่ให้เกียรติบรรยายพิเศษทางวิชาการ หัวข้อ Coffee and flavor and Why you should learn BRIC program โดยมีคณาจารย์จาก มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 12 คน, มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 1 คน, สวก. จำนวน 1 คน  และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 คน เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคความและรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของกาแฟสายพันธุ์ต่างๆในประเทศอินโดนีเซีย อาทิ กระบวนการผลิตกาแฟ กลิ่นรสของกาแฟ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และเป็นการฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษทางวิชาชีพชีพของนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร และพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา