โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ที่แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง มทร.ล้านนา ลำปาง ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ราชมงคลร่วมใจ ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ ราชมงคลร่วมใจสานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม เป็นโครงการที่แผนกพืชไร่-นา สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง  ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 บนแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการปลูกข้าววันแม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ในการผลิตข้าวแบบครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ หลังจากดำเนินงานได้ 2 ปี จึงขยายกิจกรรมสู่นักศึกษาสาขาอื่นๆ  จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 คณะทำงานได้จัดกิจกรรมให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาเข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการต้อนรับนักศึกษาใหม่  

ทั้งนี้กิจกรรมปลูกข้าวจะปลูกในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมวันพ่อแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวจะนำไปใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ เพื่อการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจชมรมสื่อสาร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ และชมสื่อสร้างสรรค์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา