โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์อันเป็นคุณูปการยิ่งต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ได้ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกร สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีร่มเย็นเป็นสุขอย่างถ้วนหน้า ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา